Adımla Atla Simülasyon Reset
Şu anki BANK
EEPROM
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aritmetik Flagler
Z: C: DC:
Kesme Flagleri
T0IF: INTF: RBIF:
Diğer Flagler
TO: PD: EEIF:
PORTA


RA4 RA3 RA2 RA1 RA0
PORTB RB7 RB6 RB5 RB4 RB3 RB2 RB1 RB0
Kullanıcı Tanımlı Register
Register Adres 2'lik 10'luk 16'lık
Özel Fonksiyonlu Register
Register Address 2'lik 10'luk 16'lık
WREG-10000000000X00
TMR010000000000X00
STATUS300011000240X18
PORTA50000000000X00
PORTB60000000000X00
TRISA13300011111310X1F
TRISB134111111112550XFF
Zamanlayıcı
Frekans
IC:0
μS:0
PC:0
Kesmeler
Genel
Dış Kesme
PORTB
TMR0
EEPROM
HATA BİLDİR