Online Pic Compiler
  • ÜCRETSİZ - ONLINE PIC ASSEMBLY COMPILER
  • KULLANIMI KOLAY ARAÇLAR
  • ÖĞRETİCİ YARDIM DOSYALARI
  • HATA AYIKLAYICI VE SİMÜLATÖR ÖZELLİĞİ

HEDEF

Hedef, işlem sonucunun nereye kaydedilmesi gerektiğini belirten komut parametresidir. ADDWF, ANDWF, COMF, DECF, DECFSZ, INCF, INCFSZ, IORWF, MOVF, RLF, RRF, SUBWF, SWAPF, XORWF komutlarında ikinci parametre olarak kullanılır.

 

Örneğin,

RLF SAYI, 0

komutundaki hedef, virgülden sonraki parametre olan 0'dır.Hedef parametresi için iki seçenek bulunmaktadır: 0 ve 1. Hedefin 0 seçilmesi, sonucun W'ya, 1 seçilmesi ise kullanılan bellek alanı (register) üzerine yazılması gerektiğini gösterir.


 

Örneğin,

ADDWF SAYAC, 1

komutu W ile SAYAC bellek alanının içeriğini toplar ve SAYAC içerisine yazar. Bu durumda W'nun içeriği değişmez.

 

ADDWF SAYAC, 0

ise W ile SAYAC içeriklerini toplayıp W içerisine yazar. Bu durumda, SAYAC'ın içeriği değişmez.

 

Online Pic Compiler'da 0 yerine W veya w; 1 yerine ise F veya f kullanılabilir.

 

Örneğin,

 
 
  • ADDWF SAYAC, 1
  • ADDWF SAYAC, F
  • ADDWF SAYAC, f
komutarı aynı işlevi yerine getirir.
 

ÖRNEK

Diyelimki, W=15 ve SAYAC=63, olsun.

SAYAC=78 olmasına neden olur. İşlem sonucunda W=15 olarak kalır. Bu örnekte, hedef F yerine W (veya 0 veya w) olsaydı, W=78 olurdu ve SAYAC=63 olarak kalırdı.

 
 
  • ADDWF SAYAC, F
  • ;SAYAC=78 olmasına neden olur
  • ;İşlem sonucunda W=15 olarak kalır
 

Bu örnekte, hedef F yerine W (veya 0 veya w) olsaydı, W=78 olurdu ve SAYAC=63 olarak kalırdı.