Online Pic Compiler
 • ÜCRETSİZ - ONLINE PIC ASSEMBLY COMPILER
 • KULLANIMI KOLAY ARAÇLAR
 • ÖĞRETİCİ YARDIM DOSYALARI
 • HATA AYIKLAYICI VE SİMÜLATÖR ÖZELLİĞİ

ADRES/DEĞİŞKEN TANIMLAMA

Assembly dilinde, değişken ve adres tanımlaması EQU komutu kullanılarak yapılmaktadır.

Tanımlama için şu format kullanılır:

İsim EQU Deger

 

İsim tanımladığımız değişkene verilen isimdir. İsim için yalnızca iki sınırlama bulunmaktadır :

 • Tek tırnak (') İÇERMEMELİ.
 • Bir Sayı gösterimine uygun OLMAMALI(örneğin 0x64 bir değişken ismi olamaz).

bu kurallara uyan her isim Isim olabilir.

 

Deger ise, değişkene atanan değer ya da adrestir. Buraya yazılan değerin Sayı gösterim formatlarından birine uyması gerekmektedir.

 • LW ile biten komutlardan (ADDLW, MOVLW vb.) birinin yanına yazılmışsa, değişken, sayı olarak algılanır.
 • Eğer F ile biten komutlardan (örneğin ADDWF, MOVF, IORWF vb.) birinin yanına yazılmışsa, tanımlanan değişken RAM'deki bir bellek alanının adresi olarak algılanır.
 

Örnek :

Diyelimki, RAM'in 0X15 adresinde, 0XFF sayısı yüklü olsun.

 
 
 • SAYAC EQU 0X15
tanımlamasından sonra
 • MOVLW SAYAC
komutu W'yu 0X15'e eşitler. Fakat,
 • MOVF SAYAC, 0
ise W'yu 0XFF'e eşitler.
 
 

İki farklı Ismi'ni aynı Deger'e eşitlemek mümkündür.

 

Örneğin :

 
 • SAYAC1 EQU 0X15
 • SAYAC2 EQU 0X15
 
 

komutları hem SAYAC1'i hem de SAYAC2'yi aynı değere eşitler.


 

Aynı isim iki farklı değere atanırsa, program ikinciyi doğru kabul eder.

 

Örneğin :

 
 • SAYAC1 EQU 0X15
 • SAYAC1 EQU 0X16
 

SAYAC1=0x16 olmasına neden olur.