Online Pic Compiler
 • ÜCRETSİZ - ONLINE PIC ASSEMBLY COMPILER
 • KULLANIMI KOLAY ARAÇLAR
 • ÖĞRETİCİ YARDIM DOSYALARI
 • HATA AYIKLAYICI VE SİMÜLATÖR ÖZELLİĞİ

ONLINE PIC COMPILER'DA SAYI GÖSTERİMLERİ

OnlinePicCompiler'da beş çeşit sayı gösterimi bulunmaktadır. Bunlardan üçü onaltılık düzen, biri ikilik, sonuncusu ise onluk düzen için kullanılmaktadır.

 

ONLUK düzendeki bir sayı gösterimi D veya d ile başlar ve sayı tek tırnaklar arasına yazılır.

Örneğin, onluk düzendeki 23 sayısını ifade etmek için D'23' gösterimi kullanılır.

 

İKİLİK düzendeki bir sayı gösterimi B veya b ile başlar ve sayı tek tırnaklar arasına yazılır.

Örneğin, ikilik düzendeki 110 sayısını ifade etmek için B'110' gösterimi kullanılır.

 

ONALTILIK sayılar için üç değişik gösterim bulunmaktadır:

 • Daha önceki gösterimlere benzer şekilde 7A sayısı H'7A' ile,
 • veya 0X7A ile,
 • veya 7A ile gösterilebilir.

Direk olarak yazılmış bir sayı her zaman onaltılık düzende algılanır.

ÖRNEK

Aşağıdaki tüm satırlar W'yu (ondalık düzende) 100 sayısına eşitlemektedir.


 
 • MOVLW D'100'
 • MOVLW 0x64
 • MOVLW H'64'
 • MOVLW 64
 • MOVLW B'01100100'